Korak po korak kroz MPO postupak

ženske spolne hormone

Pretrage koje prethode postupku

Prije kretanja u bilo koji postupak, potrebno je provjeriti ženske spolne hormone (FSH, LH, prolaktin, estradiol, hormon štitnjače TSH, kao i hormon rezerve / pričuve jajnika AMH), te cervikalne briseve, kako bi se stekao uvid u funkcioniranje jajnika i kako bi se pravilno mogle odrediti doze lijekova stimulacije te napraviti ultrazvučni pregled za provjeru broja antralnih folikula i stanja endometrija. Može biti potrebno, po preporuci doktora, napraviti i histeroskopiju - specijalističku endoskopsku metodu koja omogućava vizualizaciju unutrašnjosti maternice, i kojom se rješavaju moguće anatomske nepravilnosti, kao što su polipi i priraslice. Moguće je napraviti i probnu proceduru embriotransfera kojom se  utvrđuje da li je prohodan cervikalni kanal, kako ne bi došlo do problema kod stvarnog embriotransfera.

Kod muškaraca, spermiogramom se utvrđuje broj spermija, njihova pokretljivost i morfologija, te prisustvo inflamatornih stanica.

Stimulacija jajnika

Osnovni razlog stimulacije jajnika tijekom MPO postupaka je dobivanje većeg broja zrelih jajnih stanica, nasuprot jednoj koja se proizvede svaki mjesec prirodno. Da bi se ovo postiglo, vrši se specijalan tretman žene hormonima. Period od početka stimulacije pa do trenutka uzimanja jajnih stanica je od 10-20 dana, ovisno o tome koja se metoda stimulacije (protokol) primjenjuje. Protokoli stimulacije su dugi (supresija počinje u prethodnom ciklusu) ili kratki (supresija od početka stimulacije ili kad folikuli dosegnu potrebnu veličinu) u ovisnosti o tome koja je hormonska stimulacija potrebna da se proizvedu zrele jajne stanice.

Praćenje procesa stimulacije

Glavni cilj praćenja stimulacije je utvrđivanje broja razvijenih jajnih stanica, tj. prati se broj folikula u kojima se nalaze jajne stanice. U kombinaciji sa krvnom slikom koja potvrđuje nivo hormona, praćenje se obavlja ultrazvučnim pregledima. Ova kombinacija omogućava promjenu doze lijekova tijekom same stimulacije ukoliko dođe do premale ili prevelike reakcije na hormonsku terapiju. Kada folikuli unutar kojih su pronađene jajne stanice, dostignu željenu veličinu od 17 - 18 cm, primjenjuje se konačna faza hormonske terapije koja omogućava jajnim stanicama da pravilno sazriju. Jajne stanice se punktiraju / aspiriraju / izuzimaju 34 - 36 sati nakon posljednje injekcije hormona.

Punktiranje (aspiracija) folikula (jajnih stanica)

Punkcija jajnih stanica vrši se transvaginalno, usporedno uz korištenje ultrazvuka, a žena se pritom nalazi pod laganom anestezijom. Procedura je prilično jednostavna i traje od 10 - 15 minuta. Tijekom procedure, obavlja se aspiracija svakog folikula koji je pronađen ultrazvukom i sav se sakupljeni materijal trenutno dostavlja embriologu koji nastavlja tražiti i koji procjenjuje kvalitetu jajnih stanica.

Oplodnja

Pod mirkoskopom biolog - embriolog utvrđuje zrelost jajnih stanica te ih miješa se sa spermom muškarca koja je labaratorijski pripremljena da bi se olakšala oplodnja. Taj postupak se zove IVF - in vitro fertilization; za razliku od postupka ICSI - intracitoplasmatic sperm injection, gdje embriolog jedan spermij inicira u jednu jajnu stanicu, i koji se radi kad postoje problemi koji se tiču broja, morfologije i pokretljivosti spermija. Do oplodnje dolazi 18 sati nakon miješanja sperme i jajnih stanica žene. U prosjeku se na ovaj način uspješno oplodi 60 - 70 % jajnih stanica.

Embriotransfer

Embriotransfer je procedura kojom se embriji dobiveni kroz postupak medicinski potpomognute oplodnje smještaju u  endometrij. Obično se obavlja 2 do 3, ponekad i 5 dana nakon punkcije, kateterom koji se uz korištenje ultrazvuka transvaginalno ubacuje u maternicu. Anestezija nije potrebna u ovom koraku.

Test trudnoće

14 dana nakon embriotransfera testira se krv da bi se utvrdio nivo hormona gestacije - beta HCG, i time se utvrđuje je li postupak bio uspješan. Ako jeste, dogovara se pregled ultrazvukom nakon dva tjedna.